REV-ECIT 2020

Trang chủ / Conference

Để nâng cao chất lượng trong công tác tổ chức hội nghị cho các năm sau, kính mong các tác giả, đại biểu cho ý kiến về việc tổ chức hội nghị REV-ECIT 2020 tại links Khảo sát sau: https://danhgia.rev-rev-ecit.vn/