CÁC MỐC THỜI GIAN: Hạn nộp: 31/10/2020 - Hạn thông báo kết quả: 20/11/2020 - Hạn nộp bản in: 27/11/2020 - Ngày hội thảo: 19/12/2020

REV-ECIT 2020

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 23rd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT). REV-ECIT là Hội thảo Khoa học Quốc gia thường niên do REV chủ trì. Chương trình Hội thảo sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Ngoài các phiên kỹ thuật, Hội thảo REV-ECIT năm 2020 sẽ tổ chức một Diễn đàn trao đổi về công nghệ nghe nhìn và đa phương tiện trong chuyển đổi số.