History of REV - ECIT

Home / History of REV - ECIT

Lịch sử Hội nghị Quốc gia REV - ECIT

Hội nghị REV lần 1 và 2 được Ban vận động thành lập Hội (theo QĐ của NN 1965) phối hợp với Ủy ban Khoa học kỹ thuật nhà nước tổ chức tại Hà nội vào những năm 70 (lần 1) và 80 (lần 2).


Sau khi Hội được QĐ chính thức thành lập (1988), Hội nghị REV được tổ chức thường kỳ (2 năm/lần), và để nối tiếp truyền thống của 2 Hội nghị trước nên Hội nghị REV mở đầu năm 1990 được coi là Hội nghị REV lần thứ 3


REV’1990 (lần thứ 3), Hà Nội 12/1990 do REV phối hợp với Tổng cục Bưu điện và Chương trình KHCN KC01 tổ chức


REV’1992 (lần thứ 4), Hà Nội, 25-27/11/1992, do REV phối hợp với Tổng cục Bưu điện và Chương trình KHCN KC01 tổ chức


REV’1994 (lần thứ 5), Ho Chi Minh City, 11-12/11/1994, do REV phối hợp với Bưu điện Tp HCM, Chương trình KHCN KC01 tổ chức


 REV’1996 (lần thứ 6), Hà Nội, 17-18/10/1996, do REV phối hợp với Tổng cục Bưu điện tổ chức


REV’1998 (lần thứ 7), Hà Nội, 12-13/12/1998, do REV phối hợp với Bộ Bưu chính Viễn thông tổ chức


Năm 2000 Hội đảm nhận tổ chức phân ban Điện tử Tin học Viễn thông trong HNQT CAFEO’2000 do Liên hiệp Hội VN VUSTA chủ trì tại Hà Nội thay cho Hội nghị REV.


REV’2002 (lần thứ 8), Hà Nội, 2-3/11/2002, Hội phối hợp với Khoa Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.


REV’2004 (lần thứ 9), Hà Nội, 28-29/11/2004, Hội phối hợp với tổng công ty truyền thông VTC, Bộ TT TT tổ chức


REV’2006 (lần thứ 10), Hà Nội, 6-7/11/2006, Hội phối hợp với Đại học Công nghệ ĐHQG HN và Trung tâm Đào tao, Tư vấn CNĐT (đơn vị trực thuộc hội) tổ chức.


REV’2008 (lần thứ 11) được tổ chức kết hợp với ATC’2008 tại Hà Nội, 08-09/10/2008, Hội phối hợp với Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội tổ chức


REV’2009 (lần thứ 12) được tổ chức kết hợp với ATC’2009 tại Hải Phòng, 08-10/2009, Hội phối hợp với Đại học Hàng Hải VN tại Hải Phòng tổ chức.


REV’2010 (lần thứ 13) được tổ chức kết hợp với ATC’2010 tại Tp Ho Chi Minh, 20-22/10/2010, Hội phối hợp với Đại học Bách khoa Tp HCM tổ chức.


REV’2011 (lần thứ 14) được tổ chức kết hợp với ATC’2011, 03-05/08/2011, Hội phối hợp với Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng tổ chức.


REV’2012 (lần thứ 15), được tổ chức kết hợp với ATC’2012, Hà Nội, 12/10/2012, Hội phối hợp với Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ QP tổ chức.


REV- ECIT’2013 (lần thứ 16) , Hà Nội, 17-18/12/2013, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai. Bắt đầu từ năm 2013, hội nghị REV được tổ chức riêng, không kết hợp với ATC như mấy năm trước, được gọi là REV-ECIT và trở thành Hội nghị hằng năm.


REV-ECIT’2014 (lần thứ 17), Nha trang, 18-19/09/2014, do Trường Sỹ quan Thông tin Nha Trang đăng cai.


REV-ECIT’2015 (lần thứ 18), TP. Hồ Chí Minh, 11-12/12/2015, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ Sở Tại TP. Hồ Chí Minh đăng cai


REV-ECIT’2016 (lần thứ 19) Hà Nội, 23-24/12/2016, Viện Nghiên Cứu Điện Tử, Tin học và Tự động hoá, Bộ Công thương đăng cai.

 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.