REV-ECIT 2020

Home / Conference

Thông tin Hội nghị 

 

Địa điểm tổ chức năm 2020

Đài tiếng nói Việt Nam - 58 Quán Sứ, Hà Nội

 

 

Tòa nhà Đài Tiếng nói Việt Nam - 58 Quán Sứ, Hà Nội  

 

Người liên hệ

PGS. TS. Trần Đức Tân

Email: info.rev.ecit@gmail.com

Điện thoại: 090 418 2389

 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.