REV-ECIT 2020

Home / Conference

Đơn vị chủ trì và Tổ chức 

 1. Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam

 

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký quyết định thành lập ngày 17/12/1988 và quyết định số 851/QĐ-BNV, ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi bổ sung) Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam ở trong và ngoài nước đã và đang làm công tác nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, khai thác, đào tạo, học tập, phổ biến kiến thức, phát triển, ứng dụng khoa học quản lý trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử và máy tính.

2. Đài tiếng nói Việt Nam

Đài Tiếng nói Việt Nam là đài phát thanh quốc gia, là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh, phát thanh trên Internet, phát thanh có hình và báo viết.

 


Ban tổ chức

 

I

CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ

 

 

1

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ

Tổng Giám đốc – Đài Tiếng nói Việt Nam

 

2

TS. Phan Tâm

Thứ trưởng – Bộ Thông tin và Truyền thông

 

3

TS. Trấn Đức Lai

Chủ tịch – Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam

 

II

BAN TỔ CHỨC

 

 

1

Ông Đoàn Quang Hoan

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký – Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam

Trưởng ban

2

Ông Vũ Hải Quang

Phó Tổng giám đốc – Đài Tiếng nói Việt Nam

Phó Trưởng ban

3

Ông PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh

Phó Chủ tịch – Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam

Phó Trưởng ban

4

Ông Hoàng Hồng Đức

Chánh Văn Phòng – Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam

Thành viên

5

PGS.TS Trần Xuân Tú

Trưởng ban Hội thảo và Hợp tác quốc tế  – Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam

Thành viên

6

PGS.TS Trần Minh Tuấn

Tổng Biên tập – Tạp chí Điện tử

Thành viên

7

Ông Nguyễn Minh Đức

Phó Tổng Biên tập – Tạp chí Điện tử

Thành viên

8

Ông Nguyễn Văn Chí

Chánh Văn phòng - Đài Tiếng nói Việt Nam

Thành viên

II

BAN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

 

 

1

PGS.TS Nguyễn Quốc Định

Học Viện kỹ thuật quân sự

Trưởng ban

2

TS. Hoàng Văn Xiêm

Đại học công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Phó Trưởng ban

3

TS. Trương Trung Kiên

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Phó Trưởng ban

4

TS. Nguyễn Anh Thư

Đại học Đà Nẵng

Thành viên

5

TS. Lê Minh Thùy

Đại học Bách khoa Hà Nội

Thành viên

6

TS. Trần Ngọc Thịnh

Đại học Bách khoa TP HCM

Thành viên

7

TS. Nguyễn Đăng Khoa

Đại học Phenikaa

Thành viên

8

TS. Trần Thế Nghiệp

Đại học Thông tin liên lạc

Thành viên

9

TS. Đào Thanh Toản

Đại học Giao thông vận tải

Thành viên

10

TS. Nguyễn Tuấn Đức

Đại học Việt Đức

Thành viên

 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ cho chúng tôi.